Onderwerpen

De kwetsbare, ouder wordende huid met haar aanverwante huidproblematiek

Jessica Bakker, verpleegkundig specialist intensieve zorg
Allerzorg

Een interactieve workshop waarbij diagnostiek en behandeling van veel voorkomende huidproblemen aan bod komen. Wat zijn de aandachtspunten in de observatie van de huid? Waar dien je op te letten? Wat moet je smeren en wat juist niet? Wanneer is een plekje op de huid een-niet pluis-plekje? Wat zijn de alarmsignalen?

Leerdoelen: 
• Het benoemen van tenminste 2 huidproblemen bij de ouder wordende huid.
• Het benoemen van diverse typen huidmaligniteiten.
• Het benoemen van verschillende soorten emolliens.

 

Alleen als het niet anders kan

Michelle Kromhout, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, trainer, consultant & projectmanager
Tolokku en LUMC

Op 1 januari 2020 vervalt de wet BOPZ en gaat de Wet Zorg en Dwang (WZD) gelden. Deze wet verplicht een andere omgang met dwang in de zorg: “alleen als het niet anders kan”. Maar waarom willen we dit als maatschappij? Hoe gaat de zorg veranderen met de WZD en wat mag er straks wel en niet?

Leerdoelen: 
• Begrijpen wat de achtergrond van de WZD is.
• Weten wat onvrijwillige zorg is en wanneer dit is toegestaan.
• Zorgvuldig met onvrijwillige zorg om kunnen gaan aan de hand van het stappenplan.


Workshop setting verpleeghuiszorg: CVRM bij kwetsbare ouderen

Drs. Jag Muthu, huisarts en kaderarts ouderenzorg
Huisartsenpraktijk Muthu

Behandeling van de bloeddruk is tot op hoge leeftijd nog steeds zinvol. Wanneer starten of stoppen met bloeddruk- of cholesterolverlagende medicatie. Wat zijn de risico’s van deze medicatie. Hoe gebruik je het addendum CVRM bij ouderen binnen de verpleeghuispraktijk. Wat zijn onze ervaringen met CVRM binnen ons werkveld. Een interaktieve workshop speciaal voor de setting verpleeghuiszorg.

Leerdoelen:
• EBM cardiovasculair risicomanagement voor niet-kwetsbare en kwetsbare ouderen.
• Advies ten aanzien van shared decision making: Wat is de wens van de patiënt? Wat dient besproken te worden?

 

Workshop setting VGZ: Epilepsie – wat te doen? Nieuwe inzichten en praktische handvatten voor de praktijk

Janita Glastra-Zwiers, verpleegkundig specialist
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

Epilepsie is één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie zelfs bij 1 op de 3 voor. Binnen woonzorg- en dagbestedingsvoorzieningen kom je vrijwel dagelijks aanvallen tegen, wat dan te doen? En hoe coach je anderen om aanvallen te observeren, classificeren en eerste hulp bij aanvallen te verrichten? In deze workshop worden de nieuwe aanvalsclassificatie (vastgesteld in 2017), behandelmogelijkheden en praktische zaken belicht. Het doel is dat je na het volgen van de workshop met nieuwe inzichten en praktische handvatten aan het werk kan.

Leerdoelen:
• Je hebt kennis van nieuwe inzichten in de aanvalsclassificatie en behandelmogelijkheden van epilepsie.
• Je leert praktische handvatten over het omgaan met epilepsie en het coachen van anderen in het omgaan met epilepsie.


Sensorische informatieverwerking

Robert de Hoog, specialist sensorische informatieverwerking en fysiotherapeut
Prikkelcoach/ CCE/ AKK/ Squease

In de presentatie bespreken we de invloed van prikkelverwerking op ons eigen handelen, en op het gedrag van de cliënten waar we mee werken. Want gedrag met een sensorische oorzaak verdient van ons als hulpverleners een sensorisch antwoord. En aangezien prikkelverwerking de hele dag doorgaat, zal ook de presentatie prikkelrijk zijn!